اخبار برگزیده

رفع نم اساسی

سرویسها

توالت اشپزخانه

قسمتهای فوق از مهترین مکانهای ساختمان است

که از لحاظ اجرای سا ختمان مخصوصا در موردقیر گونی داری اهمیت زیادی می باشد

لایه کف سرویس ها سه قسمت است

  1. بتن سبک برای شیب بندی

چنانچه در کف سرویسها کفشورکار گذاشته شود حتما بایدتمام قسمت ها کف شیب ملایمی به طرف کفشور ویا خروخی فاضلاب

داشته باشد در اشپز خانه که ابریزی کم دارد نیاز به شیب نداردزیرا شیب با عث می شود که کابینت ووسایل اشپز خانه ثابت در جای خود قرار نگیرند

2قیر گونی ویا ایزو گام

قیرگونی بهتر است دو لایه انجام شود وتا ارتفاع 20 ساتیمتر قیر گونی شودواز قیر مخلوط استفاد شود

ایزو گام به دو صورت هستند فول دار وبدون فول که بهتر است بدون فول برای سرویس بهداشتی استفاد شود نکنه مهم این است که پس از انجام قیر گونی وایزوگام بهتر است قبل کاشی کاری روی قیر وایزوگام با ملات سیمان نازک پوشانده شود تا در هنگام کاشی کاری اسیب نبیند

3نصب کاشی وسرامیک

ابتدا کاشی دیوار نصب می شود وسپس سرامیک کف در نصب سرامیک کف باید شیب به سمت کف شور هدایت شودواز کفشور ابعاد کوچک استفاده شودمثل 1010 یا 1515  استفاد از کفشوربه اندازه سرویس بهداشتی  بستگی دارد

09123711747 شماره مدیریت


رفع نم اساسی

رفع نم اساسی

رفع نم اساسی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها